Democrații

Tot ce trebuie să știe un consilier local

IConsiliul Local – votează HCL-uri (legi locale) propuse de primar pe ordinea de zi
Consiliul Județean – votează HCJ-uri (legi județene) propuse de președintele CJ pe ordinea de zi
Consiliul Local se convoacă de către primar sau de către o treime dintre consilieri, de obicei o dată pe lună.
Există trei tipuri de ședințe: ordinară (anunțată cu cel puțin 5 zile înainte), extraordinară (anunțată cu cel puțin 3 zile înainte) sau de îndată (cazuri excepționale).
Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare (votat tot de consiliu), prin mijloace electronice, de către secretarul general.
Primarul și secretarul general decid ordinea de zi.
Ordinea de zi poate fi stabilită și de către consilieri. E nevoie de o treime dintre consilieri pentru a convoca o ședință, iar apoi de majoritate simplă pentru a vota și aproba ordinea de zi.
Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general.
La începutul fiecărei ședințe, secretarul general supune spre vot procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.
În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet o copie a procesului-verbal al ședinței.
Prefectul primește toate HCL-urile votate de consilile locale din județ și le aprobă sau le atacă. Prefectul poate ataca o ședință de îndată dacă nu este urgentă.
Fiecare HCL trebuie să conțină:
1. Referatul Primarului
2. Raport Direcții
3. Avize Comisii de Specialitate
Viceprimarul este ales de CL și poate primi responsabilități de la primar (sau nu). Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Pot fi propuși doi viceprimari.
Conform noului cod administrativ, primarul nu e responsabil pentru responsabilitățile pe care le delegă.
Singurii care au salarii sunt primarii și viceprimarii, consilierii locali și județeni nu au salariu lunar, dar au o indemnizație de câteva sute de lei per ședință.
Diferența dintre consilieri și parlamentari: parlamentarii au imunitate, consilierii nu au imunitate și sunt trași la răspundere dacă încalcă legea.
Majoritate simplă – jumătate plus unu dintre totalul consilierilor prezenți în ședință
Majoritate absolută – jumătate plus unu din totalul consilierilor în funcție.
Consiliul are cvorum dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din consilieri.

SFATURI

Trebuie să cunoști foarte bine legea codului administrativ. Legea 215 modificată în 2016. 
O modificare a codului administrativ spune că secretarul general trebuie să dea avizul de legalitate a unui HCL înaintea votării acelui HCL. 
Trebuie să citești foarte atent ordinea de zi înainte de ședință și procesul verbal după ședință. 
Trebuie să verifici dacă documentele sunt semnate de către directorii departamentelor sau de către delegați (atenție la semnăturile cu bară – ele sunt semnate de fapt de delegați, nu de directori). 
Dacă nu ești sigur, poți să amâni votul sau să întrebi primarul despre un anumit raport sau aviz (dar nu poți întreba direct directorii/șefii departamentelor din primărie conform noului cod administrativ). 
Dacă trec peste 30 de zile de când sunt cerute, avizele sunt aprobate automat. 
Ai grijă că în primele ședințe, e posibil să intre pe ordinea de zi HCL-uri cu avize vechi de dinaintea CL-ului nou format. 
Poți fi dat afară din sala de consiliu dacă încalci ROF-ul (regulamentul de organizare și funcționare care este votat tot de CL, deci e important să știi ce conține). 
Tot ROF-ul menționează că fiecare HCL trebuie să primească avize de la un număr minim de comisii de specialitate. 
Avizele sunt aprobate de comisiile de specialitate din care fac parte mai mulți consilieri în funcție de cum sunt repartizați de către primar.
Ca independent e posibil să nu fi repartizat în nicio comisie de specialite, mai ales dacă ești în opoziție.  
Fii atent dacă anumite comisii de specialitate nu se întâlnesc și cu toate astea, apar avize. E dreptul tău să fii contactat de către președintele comisiei sau de către secretariatul primăriei dacă o comisie (din care faci parte) nu se ține. 

ORDINEA DE ZI

Fii foarte atent dacă: 
Dacă se schimbă ordinea unui proiect de HCL 
Dacă se aduc HCL-uri suplimentare 
Dacă se mută la final un HCL atunci, cel mai probabil, nu se dorește ca acel HCL să fie votat – de obicei se cere pauză de către liderul de grup, primar sau președintele ședinței, iar consilierii nu se mai întorc din pauză și HCL-ul rămâne nevotat. 
Nu se pot vota HCL-uri în calup, dar se pot vota mai multe articole din același HCL. 
Nu poți vota de două ori același HCL în aceeași ordine de zi/ședință. 
Un HCL intră în vigoare doar după ce e aprobat de prefect (la 10 zile de la vot). 
Conform codului de procedură civilă ar trebui să fii notificat prin email/poștă atunci când un HCL e adoptat (dacă ești afectat în mod direct de acel HCL).

BUGETUL NAȚIONAL SI LOCAL

Legal, bugetul național ar trebui adoptat cu 6 luni înainte de 1 ianuarie, dar în realitate, se adoptă între februarie și aprilie. Ca administrație locală, dacă bugetul nu e adoptat în timp util, poți planifica în funcție de bugetul de anul precedent. Administrațiile locale, primesc bani conform cotelor defalcate. Bugetul local se operează în trimestre și e foarte, foarte dificil să planifici pe termen lung! În calitate de primar, dacă vrei să faci Harakiri unui funcționar public – cere-i un inventar! Fii atent la bunurile în litigiu dintr-o primărie, proprietățile în chirie, asocieri in participațiune pentru că e posibil să vină un așa zis investitor, face o investiție/renovare și apoi cere primăriei sa-i dea banii inapoi sau parte din proprietate. Un primar trebuie să aibă grija de tot patrimoniul public! 

POLITICILE PUBLICE

Intâi pleci de la o problemă a unei comunități (trafic, lipsă spații verzi, poluare etc) și apoi vii cu soluții (pietonale, parcuri, locuri de joacă etc). Trebuie să cunoști interesul public, dar uneori trebuie să creezi tu interesul public (dezbateri, viziune pe termen lung, implicarea comunității). Toți vedem același soare, dar nu toți vedem același orizont. Dacă nu pornești de la o viziune de sus în jos, atunci trebuie să pornești de la date colectate de jos în sus. 

Mult succes! 

// Mihai Leontescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *